Vakdag Fondsenwerving 2023: “Outside Inside”

Ifunds staat vol enthousiasme klaar om deel te nemen aan de Vakdag fondsenwerving 2023. Het thema van dit jaar, ‘Outside Inside’, spreekt ons bijzonder aan. Waarom? Omdat het de kern raakt van wat fondsenwervers willen bereiken: het verenigen van mensen en organisaties om meer impact te maken door vanuit het perspectief van anderen te denken.

Outside – Inside
In de wereld van fondsenwerving is de ‘outside inside’-benadering van cruciaal belang. Het houdt in dat we ons richten op de behoeften, belangen en verwachtingen van onze doelgroepen. Daarbij gaat het zowel om degenen die onze hulp of ondersteuning nodig hebben of donateurs. Outside-inside denken gaat erom dat we goed begrijpen wat hen bezighoudt. En waar hun behoeften zitten en waar hun voorkeuren naar uitgaan. Dit betekent dat we onderzoeken wat mensen motiveert om te geven. En dat we begrijpen hoe ze betrokken willen zijn bij de goede doelen die ze ondersteunen.

Outside – Inside – Engage!
Een van de meest waardevolle hulpmiddelen die we fondsenwervers bieden om deze ‘outside-inside’-benadering te omarmen, is onze oplossing Engage 365. Hiemee stellen we fondsenwervers in staat om met de kracht van data en technologie hun doelgroepen op een dieper niveau te begrijpen. En om effectievere strategieën te ontwikkelen voor het werven en behouden van donateurs.

Met Engage 365 kunnen fondsenwervers het volgende:

  • Doelgroepsegmentatie: De software biedt de mogelijkheid om donateurs en potentiële donateurs te segmenteren op basis van gedrags- en demografische gegevens. Dit stelt fondsenwervers in staat om gepersonaliseerde boodschappen en benaderingen te ontwikkelen die aansluiten bij de individuele interesses en motieven van elke donateur.
  • Data-analyse: Fondsenwervers kunnen gebruikmaken van geavanceerde data-analyse om trends en patronen in het gedrag van donateurs te identificeren. Hierdoor kunnen ze snel inspelen op veranderende behoeften en prioriteiten.
  • Donateurgericht engagement: Engage 365 biedt tools voor het beheren van relaties met donateurs op een manier die hen centraal stelt. Dit omvat het bijhouden van interacties, het vastleggen van notities en het plannen van follow-upacties om duurzame relaties op te bouwen.

Prijsvraag
Op de Vakdag fondsenwerving 2023 staan we klaar om met jou als fondsenwerver te bespreken hoe we jou kunnen helpen om meer outside-inside te denken over fondsenwerving en donateursbeheer.

En dat niet alleen: we geven een mooie donatie van €100,- aan 5 goede doelen die meedoen aan onze prijsvraag. Aan het einde van de Vakdag maken we om 15:45 de winnaars bekend.

Kom je langs bij onze Ifunds stand? Dan vertellen we je graag meer over deze actie.

Samen met de andere deelnemers aan dit inspirerende evenement kijken we ernaar uit om de wereld van fondsenwerving te blijven transformeren en bij te dragen aan de groei en impact van goede doelen overal ter wereld.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 23 september 2023