Disclaimer

Privacy statement
Ifunds vindt het uiterst belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met door u verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Ifunds dan ook zeer belangrijk. Ifunds conformeert zich daarom aan wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in de toekomst GDPR / AVP, DDMA Privacy Code, en het Privacy Waarborg van het DDMA (de branchevereniging voor dialoogmarketing).

De zorgvuldigheid geldt uiteraard ook voor uw persoonsgegevens die u eventueel op deze website invult. Ifunds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien u (e-)mailings ontvangt van Ifunds, zijn uw zakelijke adresgegevens opgenomen in de relatiedatabase van Ifunds. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u toestemming tot het actief gebruiken van uw gegevens door Ifunds.

Ifunds houdt u graag op de hoogte van haar activiteiten en aanbiedingen, onder meer via post, e-mail of telefoon. Ifunds verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven via e-mail. Heeft u zich in het verleden ingeschreven voor onze nieuwsbrief maar wilt u deze informatie niet of niet langer ontvangen, stuur dan een bericht naar info@ifunds.nl. Wilt u uw gegevens bij ons inzien of corrigeren, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Cookies
De website www.ifunds.nl plaatst cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website verstuurd kan worden en dat op uw pc, tablet (of mobiele telefoon) wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als een website een cookie naar uw computer probeert te sturen. U kunt een cookie dan wel of niet accepteren. U kunt er ook voor kiezen alle cookies te weigeren. Omdat verschillende browsers allemaal op een andere manier werken kunt u het Helpmenu in uw browser gebruiken om de meest geschikte instelling te kiezen.

We hebben ervoor gekozen om mogelijk cookies te gebruiken die informatie opslaan. Een cookie vertelt ons of u de website eerder heeft bezocht, welke pagina’s u heeft bekeken of biedt ons statische profiel informatie. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze website wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van software en/of dienst van Ifunds worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Ifunds verwerkt voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van offertes, overeenkomsten, het verlenen van financiële diensten, en outsourcingscontracten. Verder voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. Ifunds kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over relevante producten of diensten. Zoals eerder gezegd geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en gedragscodes en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Recht van verzet
Indien u geen prijs stelt op schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie over onze producten of dienstverlening, dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden.

Wijzigingen
Ifunds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Disclaimer
Ifunds zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Ifunds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.Ifunds.nl of uit het uitgaan van informatie die op de site wordt verstrekt.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Ifunds. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.ifunds.nl ligt volledig bij Ifunds. De op deze website afgebeelde gegevens waar onder andere onder begrepen logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van Ifunds en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Ifunds geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.