Klantverhaal Nierstichting deel 1

“Echte verbetering realiseren voor nierpatiënten, dat kunnen we alleen door samenwerking en verbinding”

De Nierstichting is één van bekendste gezondheidsfondsen van Nederland. Al meer dan 50 jaar zet de Nierstichting zich in om nierziekten te voorkomen, te genezen en te behandelen. Samenwerking en verbinding met patiënten, artsen, wetenschappers, bedrijven, vrijwilligers en donateurs is essentieel om het leven van patiënten blijvend te kunnen verbeteren. We vroegen Tom Oostrom, directeur, naar actuele ontwikkelingen, behaalde resultaten en uitdagingen voor de Nierstichting.

Preventie, genezing en behandeling

Tom Oostrom vertelt over de belangrijkste thema’s en doelstellingen van de Nierstichting: “We richten ons ten eerste op de preventie van nierziekten. Een voorbeeld van preventie is de ‘dag tegen zout campagne’ die op dit moment loopt. Nierziekten worden bovendien vaak pas relatief laat ontdekt. Daarom is bewustwording over minder zoutgebruik belangrijk, evenals laten zien hoe het anders kan, en vroege opsporing van mensen die risico lopen op een nierziekte. Naast preventie, richten we ons op genezing. In de toekomst willen we dat een zieke nier kan worden hersteld door middel van stamceltherapie, of dat er zelfs een nier kan worden gekweekt. Onze derde pijler is behandeling en daarbij richten we ons op het bevorderen van orgaandonatie en de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.”

Samenwerking en verbinding

Intensieve samenwerking met externe partijen zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, bedrijven en onderzoekers is essentieel voor de Nierstichting. Tom: “De zorgverzekeraars bijvoorbeeld dragen niet alleen financieel bij aan de ontwikkeling van de kunstnier, ze helpen ons tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat de kunstnier straks in het basispakket van de zorgverzekering komt. Ook de lobby die we met onze partners hebben gevoerd om de aangepaste donorwet door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen, laat zien hoe belangrijk samenwerking voor ons is.

Benieuwd naar het volledige klantverhaal van de Nierstichting? Download het verhaal hier.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 3 juli 2019