VluchtelingenWerk Nederland kiest voor Ifunds Engage 365 Fundraising + Campaign Management

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Hiermee past men heel goed bij de strategische doelstellingen van Ifunds; de wereld een beetje leuker en mooier maken. VluchtelingenWerk Nederland gebruikt al lange tijd de systemen van Ifunds om daar fondsen voor te genereren. Om betere invulling te kunnen geven aan de innovatieve toekomstplannen heeft VluchtelingenWerk Nederland besloten om over te stappen op Engage 365 Fundraising + Campaign Management.

Met Ifunds Engage 365 kan de VluchtelingenWerk Nederland organisatie in de toekomst op eenvoudige wijze passende customer journeys inregelen, groepen identificeren en selecteren. Op basis hiervan kunnen ze eenvoudig campagnes opzetten, koppelen aan doelgroeplijsten en uitvoeren. Ook krijgt VluchtelingenWerk Nederland met het nieuwe CRM platform toegang tot betere rapportagemogelijkheden. We zijn er enorm trots op dat wij wederom mogen helpen om een mooie organisatie als VluchtelingenWerk Nederland te ondersteunen!

Terug naar overzicht

Geplaatst op 18 april 2019