Grant Management bij RDO

De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) is een charitatief vermogensfonds en werkt ongeveer 2 jaar met Grant Management van Ifunds. Annemiek Mion van Ifunds spreekt met Caroline Mönking van RDO over onder andere – de oorsprong van het fonds en hun huidige werkwijze.

De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot 1231, toen het als kloosterorde in Utrecht werd opgericht. De Orde had bezittingen, genaamd commanderijen, verspreid over diverse gebieden in Nederland. In de loop der tijd is de RDO Balije van Utrecht geëvolueerd tot een organisatie die zich richt op financiële hulpverlening in deze gebieden.

De RDO onderscheidt zich van andere fondsen door zich specifiek te richten op regio-gebonden aanvragen voor sociale projecten, met name in gebieden waar de Orde een historische band mee heeft. Daarnaast richt de RDO zich ook op het behoud en beheer van waardevol cultuurhistorisch erfgoed, zoals een archief dat teruggaat tot het begin van de 13e eeuw. Dit archief geldt als één van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan een groot deel online te raadplegen is.

Hoe verloopt het proces om de financiële aanvragen te beoordelen?
Caroline Mönking werkt sinds 1,5 jaar bij RDO als projectmedewerker waar ze nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van het fonds en verantwoordelijk is voor de giften. Hieronder valt het beoordelen van projectaanvragen en het voorleggen van geschikte projecten aan de Giftencommissie. Dit omvat het toetsen van verschillende criteria, zoals de relevantie voor de doelgroep, de haalbaarheid en impact van het project, en de financiële begroting.

Kun je vertellen hoe jullie werkwijze is veranderd sinds jullie met Ifunds GM werken?
Caroline: “Sinds de RDO meer gedigitaliseerd is gaan werken, is de werkwijze sterk veranderd. Communicatie en documentatie verlopen nu grotendeels via een digitaal portaal, wat zorgt voor meer overzicht en efficiëntie. Het gebruik van Ifunds Grant Management (GM) heeft het proces verder gestroomlijnd en transparanter gemaakt, met functies zoals het snel kunnen opzoeken van communicatie met aanvragers en het online beschikbaar stellen van alle benodigde documenten voor de Giftencommissie. Omdat Ifunds GM gebruik maakt van Microsoft technologie is het integreren met Power BI relatief eenvoudig. RDO gebruikt de Power BI-rapportages om inzicht te krijgen in de aanvragen en het budgetverbruik en is zo in staat om real-time inzicht te hebben in de financiële situatie.”

Heb je een tip aan organisaties die overwegen om een subsidie beheersysteem als Ifunds GM aan te schaffen?
Caroline: “Het kan handig zijn om een externe projectleider in te schakelen die als tussenpersoon fungeert tussen de leverancier en de organisatie. Dit kan helpen om het implementatieproces soepeler te laten verlopen en ervoor te zorgen dat alle aspecten van het proces grondig worden doordacht en aangepakt. Het is ook belangrijk om voldoende tijd te nemen voor de implementatie en kritisch te blijven kijken naar het proces om eventuele verbeteringen aan te brengen.”

Over RDO
De RDO verstrekt financiële bijstand aan zowel organisaties als individuen met als hoofddoel het ondersteunen van mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden. Haar doelstelling omvat:

  • Het bieden van ondersteuning aan zieken, gewonden en anderen met een hulpnood;
  • Het voorkomen en verminderen van menselijke nood;
  • Het behoud en beheer van het waardevolle historische erfgoed;
  • Het uitdragen, ondersteunen van het reformatorisch gedachtegoed

Lees verder op www.rdo.nl

Download: Factsheet Ifunds Grant Management

Terug naar overzicht

Geplaatst op 15 april 2024