Hoe Vrienden van ZINN met Microsoft Fundraising & Engagement relaties bouwt en onderhoudt

Op weg naar toekomstgerichte fondsenwerving

Vrienden van ZINN is toegewijd aan het welzijn van de cliënten van ZINN Zorg. Hun missie is om ouderen een leuke dag te bezorgen en zo de wereld van cliënten extra glans te geven. Om dat mogelijk te maken, is de stichting afhankelijk van fondsen en donateurs. De medewerkers die zich hierop richtten, werkten nog met beperkte middelen. Dit maakte hun werk tijdrovend en foutgevoelig. Deze case vertelt over hoe de Vrienden van ZINN met de implementatie van Microsoft Fundraising & Engagement de basis legt voor toekomstgerichte groei en betrokkenheid, zelfs in de vroegste fasen van adoptie.

Een fundament voor relatieopbouw en onderhoud

“Het gaat er bij fondsenwerving om dat je een relatie met mensen opbouwt en die onderhoudt. Deze oplossing helpt daarbij,” vertelt Robert Berting, bestuursvoorzitter van Vrienden van ZINN. Deze essentiële waarde ligt aan de kern van hun missie. De implementatie van Microsoft Fundraising & Engagement biedt de tools om deze waarde in daden om te zetten richting fondsen en donateurs. Voorheen deden we dit in losse Excel bestanden en in Outlook. Dit was niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig.

“Het gaat erom dat je een relatie met je donateurs opbouwt en die onderhoudt. Deze oplossing helpt daarbij,” – Robert Berting, bestuursvoorzitter van Vrienden van ZINN.

“Het is voor Vrienden van ZINN van cruciaal belang dat we kunnen bouwen op betrouwbare en gedetailleerde inzichten over onze donateurs. Bovendien zijn wij afhankelijk van de steun vanuit fondsen. Een solide aanvraag zorgt voor een grotere slagingskans dat fondsen ons steunen. Om de cirkel rond te maken, willen we graag relevant rapporteren. Door middel van nieuwsbrieven kunnen we vertellen over hoe de projecten zijn gelopen en hoe de cliënten onze diensten hebben ervaren. Dat wil je terugkoppelen naar die donateurs en fondsen die het project hebben gesteund. Zo zien ze hoe hun steun is gebruikt en welk effect dat heeft gehad. Zo bouw je aan die duurzame relatie met je donateurs. Met de bestaande middelen was dat niet mogelijk.”

Flexibel en gebruiksvriendelijk

Via Ifunds kwam de Vrienden van ZINN in aanraking met het Microsoft Platform. Voor de situatie van Vrienden van ZINN bleek Microsoft Fundraising & Engagement de meest geschikte oplossing. “Het systeem is flexibel en gebruiksvriendelijk. Dat zorgt ervoor dat onze fondsenwervers er makkelijk mee kunnen werken, en dat we op de toekomst zijn voorbereid,” legt Robert Berting uit. De flexibiliteit van het systeem is van onschatbare waarde, omdat het eenvoudig aanpasbaar is aan de veranderende behoeften van de organisatie.

“Het systeem is flexibel en gebruiksvriendelijk. Dat zorgt ervoor dat onze fondsenwervers er makkelijk mee kunnen werken. En dat we op de toekomst zijn voorbereid.”

Dit stelt Vrienden van ZINN in staat om proactief in te spelen op veranderingen en nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om snel aan de slag te kunnen met een ICT-systeem. Robert: “Microsoft Fundraising & Engagement bleek zó gebruiksvriendelijk te zijn dat we snel konden werken met de oplossing. De beperkte aanpassingen die nodig waren om het systeem om onze processen aan te laten sluiten, konden vrij eenvoudig door onze eigen mensen worden gedaan.”

Begeleiding en expertise brengen succes

De samenwerking tussen Vrienden van ZINN en Ifunds heeft de weg geplaveid naar geoptimaliseerde fondsenwerving en betrokkenheid met donateurs. Microsoft Fundraising & Engagement is de kern van de transformatie. De begeleiding van Ifunds heeft een belangrijke rol gespeeld bij het inrichten en in gebruik nemen van de oplossing.

Ifunds maakte de gebruikers van Vrienden van ZINN niet alleen bekend met het systeem, maar zorgde er ook voor dat er een goede vertaling van onze wensen naar het systeem werd gemaakt. Het is duidelijk dat Ifunds al lang actief is in de non-profit wereld. Met duidelijke uitleg werd de functionaliteit van Microsoft Fundraising & Engagement helder belicht, inclusief het cruciale verschil tussen Excel en Cloud for Non-profit. Zo werden de voordelen en de toegevoegde waarde voor de organisatie en de gebruikers snel duidelijk. En dat verhoogde de gebruikersacceptatie die zo belangrijk is voor het gebruik.

De interactie met Ifunds was niet alleen informatief, maar ook aangenaam en productief. De aanwezigheid van deskundigen van Ifunds creëerde een sfeer van openheid en samenwerking. Vragen werden direct en volledig beantwoord en er werd actief meegedacht om afwijkende situaties op te lossen.

Stapsgewijze verbeteringen zichtbaar

Hoewel de volledige potentie van Microsoft Fundraising & Engagement nog niet volledig wordt benut, zijn de eerste tekenen van verbetering al duidelijk zichtbaar. Het verzamelen en beheren van donateursgegevens is getransformeerd van een tijdrovend proces naar een gestroomlijnde en nauwkeurige activiteit. Hierdoor kunnen de fondsenwervers hun inspanningen richten op wat echt belangrijk is: het opbouwen en onderhouden van waardevolle relaties.

Een nieuwe horizon voor betrokkenheid

De weg vooruit is veelbelovend. Vrienden van ZINN bereidt zich voor om gerichte nieuwsbrieven over projectresultaten te verzenden en betere segmentatie en personalisatie te benutten. Verder ziet Vrienden van ZINN ook kansen in samenwerkingen met andere Vrienden stichtingen.

Met Ifunds als partner en Microsoft Fundraising & Engagement als platform, zet Vrienden van ZINN een belangrijke stap in de richting van efficiënte en effectieve fondsenwerving, doordachte communicatie en een sterke toekomstbestendige basis.

Dit is slechts het begin van een reis naar verbeterde fondsenwerving en betrokkenheid voor Vrienden van ZINN. Met de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en potentie van Microsoft Fundraising & Engagement aan hun zijde, is Vrienden van ZINN klaar voor de toekomst en een duurzame en waardevolle bijdrage aan het realiseren van hun missie: het creëren van lichtpuntjes voor ouderen.

Wil je meer weten over hoe Ifunds werkt aan haar missie “Empowering Social Heroes”? Check dan ons klantverhaal waarin Samuel Visser van World Vision vertelt over hoe data en technologie hen ondersteunt om kinderen te helpen op te staan uit armoede. Wil je doorpraten over hoe je tijd kunt winnen, fouten kunt beperken en jouw fondsenwerving meer op kan laten leveren? Stuur ons dan een berichtje. We inspireren je graag met meer verhalen en achtergrondinformatie over hoe we samen met jou kunnen doen.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 10 augustus 2023