Klantverhaal NDT

“Van een bezettingsgraad van 50 tot 60 procent, zitten we nu op volle zalen.” – Nederlands Dans Theater

Nederlands Dans Theater is een van de meest vooraanstaande dansgezelschappen ter wereld. Als dans creërend huis speelt de organisatie bovendien internationaal een belangrijke rol in de kunstwereld. Jaarlijks worden er tien wereldpremières gemaakt. Daarmee behoort Nederlands Dans Theater (NDT) tot de absolute wereldtop. Om het publiek te blijven bereiken, boeien en binden, startte de organisatie met het professionaliseren van onder meer het CRM-platform.

Ondernemerschap in de cultuursector
In 2013 kwam het Nederlandse subsidieklimaat sterk onder druk te staan, doordat de politiek meer ondernemerschap wilde zien in de culturele sector. Joost Poort, senior manager Commerciële Zaken bij NDT: “Die roep om meer ondernemerschap zorgde ervoor dat we als organisatie gingen kijken of we de zaken die zakelijk bekwaam gedaan konden worden, ook daadwerkelijk bekwaam deden.” Waar de bezettingsgraad van de voorstellingen destijds zo’n 60 procent was in Den Haag en 50 procent in de rest van Nederland, is dat inmiddels gestegen tot vrijwel 100 procent. “Met behulp van marketingcommunicatie hebben we niet alleen het publiek aan ons weten te binden; daardoor kunnen we ook onze relevantie aantonen bij partners, sponsoren en de subsidiënten. Inmiddels kunnen we bogen op structurele inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring van onze vier founding partners (Damen Shipyards Group, ABN AMRO, AEGON en Pels Rijcken). Deze inkomsten zijn vele malen hoger dan toen we begonnen. Bovendien hebben we een hard groeiende schare deelnemers aan ons Vriendenprogramma en aan het Fonds NDT. Het bloeit echt.”

Waardecreatie voor de organisatie
Om dit te bereiken vroegen Poort en zijn team zich af: ‘Hoe creëren we waarde in een organisatie die daar tot dusver weinig grip op heeft?’. “Kunst is van degene die het maakt, dus de voorstelling is van de choreograaf. Het publiek was feitelijk van de theaters waar wij onze voorstellingen speelden, dus ook niet van ons als organisatie. Er was dus eigenlijk geen publieksrelatie vanuit NDT.” Dat moest veranderen. NDT zette het publiek centraal, waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen verschillende soorten bezoekers en de manier waarop zij de voorstellingen bezoeken en beleven. “Het is onze opdracht steeds publiek te bereiken en te binden; ze betrokken te maken. Daarin zit ook de relevantie voor sponsoren en partners, voor de stad Den Haag, voor de hele maatschappij, en misschien wel het belangrijkst, voor het publiek zelf. Er ontstaat een volwaardige waardeketen.”

Benieuwd naar het volledige klantverhaal van het Nederlands Dans Theater? Download het verhaal hier.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 20 februari 2020