In gesprek met Brabants Landschap

Het partnerschap tussen Brabants Landschap en Ifunds gaat een hele lange tijd terug. Daar waar het begon met het neerzetten van het ‘digitale huis’ als basis voor verdere digitaliseringen, is Brabants Landschap inmiddels onze pilot klant als het gaat om de overgang naar automatische incasso’s. Kortom, we hebben samen al heel wat digitale stappen gemaakt! In gesprek met Sandra te Morsche – Adviseur digitalisering – bespreken we het pad dat Brabants Landschap samen met Ifunds bewandeld heeft en welke plannen er liggen voor de toekomst.

Over Sandra
Sandra helpt Brabants Landschap met digitaliseren en automatiseren. Daarnaast is ze gespecialiseerd in CRM implementaties. Om deze reden heeft Brabants Landschap Sandra ook gevraagd om te ondersteunen bij het implementeren van Engage 365 van Ifunds.

Wat typeert het Brabants Landschap?
“Brabant Landschap is een natuur en cultuurbeschermingsorganisatie in Brabant. Dit betekent dat zij natuur beheren, onderhouden, versterken en uitbreiden en hoe kan dit beter dan op een kantoor dat zelf ook midden in de natuur staat? Werken voor Brabants Landschap betekent dat je bijdraagt aan iets wezenlijks, namelijk de natuur. Bovendien werk je met mensen met een duidelijke passie die trouw zijn aan de organisatie.”

De organisatie wordt hierin gesteund door donateurs?
“De organisatie wordt gesteund door ‘beschermers’. Dit zijn donateurs, maar binnen het Brabants Landschap noemen we dat ‘beschermers’. Op dit moment zijn dit er zo’n 30.000. Het geld van de beschermers is een van de financiële stromen, maar daarnaast ontvangt de organisatie ook natuursubsidie. Deze is helaas niet kostendekkend. We willen de natuur in Brabant graag versterken en laten toenemen en dat kost extra geld. Nieuwe structurele giften, eenmalige giften en erfenissen zijn hierdoor meer dan welkom.”

Komen we hier meteen bij het belang van digitaliseren?
“Ja, van alle beschermers wil en moet je de gegevens goed registreren; hoe meer data je vastlegt des te meer informatie je hebt en dus hoe concreter je ze kan benaderen. Je wilt bijvoorbeeld alle betalingen goed bijhouden om te zien wie de grote gevers zijn op jaarbasis, maar ook als je natuur wilt aankopen wil je kunnen zien wie er in de omgeving wonen, zodat je hen kan benaderen voor een extra gift bijvoorbeeld. Daarnaast helpt digitaliseren ook bij het organiseren van campagnes zoals een nalatenschapscampagne en krijgen de beschermers elke maand een magazine toegestuurd met allemaal weetjes en verhalen uit de natuur.”

Wat is er tot nu toe gebeurd op het gebied van digitaliseren?
“We hebben veel stappen gemaakt in de automatisering van processen en we hebben een koppeling gelegd tussen CRM en onze website. Vroeger kwam bijna alles via de mail binnen en dan moest het handmatig worden ingevoerd, inmiddels komt het automatisch in de fundraising entry binnen en is het enkel controleren en verwerken. Bij elke nieuwe beschermer kunnen we nu met een druk op de knop een mail versturen om ze te bedanken en/of welkom te heten.”

En waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
“Op dit moment zijn we een hele grote slag aan het slaan met het invoeren van de automatische incasso. Tot op heden hadden we alleen nog maar handmatig overmaken. We hebben eind december een mailing gestuurd met daarin de info over de mogelijkheid tot automatische incasso’s. Na deze mail is al 25% overgegaan. Dit hebben we samen met Ifunds gedaan. Ook vindt er op dit moment een datamigratie naar de Cloud plaats.”

Je noemt Ifunds hier al, hoe zijn jullie bij Ifunds als partner/leverancier terecht gekomen?
“Het contact met Ifunds is ontstaan doordat Ifunds de leverancier van ons vorige systeem overnam. Op een later moment hebben we echter bewust gekeken naar de grootste drie aanbieders van Microsoft technologie voor goede doelen. Toen we vervolgens een demo van Engage 365 kregen waren we enthousiast en hebben we na overleg met het Groninger Landschap, die ook over moesten naar een ander systeem, gezamenlijk besloten om de vervolgstap ook met Ifunds te maken.”

En welke producten gebruiken jullie?
“Engage 365 Fundraising, ClickDimensions, persoonlijke online betaalfunctionaliteit.”

Met deze producten is heel wat mogelijk, wat zijn de wensen voor de toekomst?
“Voor de toekomst willen we veel meer inzicht in de verschillende doelgroepen, dus niet alleen maar onze beschermers, maar ook onze huurders, pachters en onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld vergunning hebben die je wilt kunnen vastleggen. Het zou mooi zijn als dit allemaal in Engage kan, zodat we niet op verschillende plekken allemaal Excellijstjes hebben en gegevens moeten bijhouden. Daarnaast heeft Brabants Landschap ook de ambitie om op het gebied van Fondsenwerving te groeien, meer inkomsten te generen en meer projectmatig donaties te vragen. In het verleden deden we alleen maar structurele donaties, maar sinds kort accepteren we ook eenmalige donaties waarbij direct betaald kan worden via de website met bijvoorbeeld iDeal. Aanvullend daarop zijn we op dit moment bezig met het kunnen versturen van digitale toezeggingen met unieke QR-codes.”

Welke rol van Ifunds verwachten jullie in het behalen van deze doelen?
“Natuurorganisatie zijn drukke organisaties met veel verschillende soorten activiteiten. Digitalisering krijgt hierin een steeds groter aandeel. Hoewel we samen met Ifunds echt al grote stappen hebben gemaakt in het afgelopen jaar, staan we echt nog wel in de kinderschoenen van digitalisering. In alles wat nog komen gaat verwachten van Ifunds wel echt een sturende en leidende rol.”

En tot slot, is er iets wat jullie graag zouden leren van andere non-profit organisaties tijdens dit proces?
“Het eerste wat dan in me opkomt is het maken van de juiste weergaves. Het vastleggen van meer data betekent dat je meer inzicht kan krijgen in je doelgroep, maar de juiste gegevens inzichtelijk maken wordt ook steeds complexer. De ervaring leert dus dat veel mensen het maken van de juiste weergaves en snappen hoe data zich tot elkaar verhoudt het moeilijkste vinden. Ik ben benieuwd hoe andere organisatie hiermee omgaan. Wij overleggen soms ook met het Groninger Landschap, want die zijn voor ons overgegaan, en dan vragen we hoe zij dingen hebben gedaan.”

Terug naar overzicht

Geplaatst op 6 april 2023