Een korte terug- en vooruitblik op Engage 365 en hoe we eindgebruikers meer willen betrekken in 2020

In 2019 heeft Ifunds Research & Development veel stappen gemaakt in productontwikkeling en procesvoering. Qua productontwikkeling ging de aandacht uit naar een drietal doelstellingen: verdere internationalisering van Engage 365 Fundraising, verhoogde product (release) stabiliteit en performance en infrastructurele automatisering. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden en algehele verbeteringen doorgevoerd. De hoogtepunten om van Engage365 4.0.71 naar versie 4.0.106 te komen zijn toch wel:

  • Een vernieuwde manier van het verwerken van bankmutaties door middel van een verrijkte matching engine, genaamd Matching plus. Vanaf nu is het niet meer zo zwart/wit wanneer een financiële transactie wel of niet verwerkt wordt voor fondsenwerving: ons product voorziet voortaan in zogenaamde suggesties in gevallen waarbij iets van informatie is gevonden dat gerelateerd zou kunnen zijn aan die transactie maar wat niet als eenduidig bestempeld kan worden. Deze matching engine gaat in 2020 verder verrijkt worden, zodat we de kantoormedewerkers nog verder kunnen ontlasten met deze handmatige taak.
  • De statistische gegevens van een donateur zoals laatste gift in een bepaalde periode kunnen voortaan via een ander mechanisme berekend worden, het zogenaamde Calculation framework. We maken hierbij gebruik van de rekenkracht op Azure SQL. De performance verbetering hierop is behoorlijk: berekeningen van 11 uur duren nu minder dan een uur.
  • Een geografisch en hiërarchisch model voor ledenorganisaties die een inrichting van leden willen op basis van geografische locaties en verschillende netwerken van samenwerkingsverbanden willen onderbrengen.
  • Engage 365 Fundraising ondersteuning voor fiscale attesten, gericht op de internationale markt.
  • Een intern geautomatiseerde uitrol van nieuwe versies van Engage 365.

Voor 2020 staan op het programma: de geautomatiseerde uitrol naar klantomgevingen met een geautomatiseerd test framework om de kwaliteit bij releases verder te verhogen, verdere performance en stabiliteitsverbeteringen op het Microsoft platform en veelgebruikte of intensieve fondsenwervende functionaliteiten die nog ontbreken.

Voor dat laatste willen we graag onze eindgebruikers in de gelegenheid te stellen voorstellen direct met ons te delen. De gekozen werkwijze gaan we in het eerste kwartaal van 2020 uitproberen met gebruikers op Engage 365 PME. Van daaruit breiden we dit verder uit naar de rest van het klantenbestand. Om dit mogelijk te maken hebben we in 2019 hard gewerkt aan interne processen, tooling en productstabiliteit. Zo blijft het niet alleen bij wensdenken op deze gebruikersdagen, maar krijgt het oprecht gevolg.

Een uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 18 december 2019