Deze drie organisaties kozen Grant Management

Bron: Annemiek Mion, Ifunds, 14 juni 2021

Drie organisaties kozen vorige maand voor Ifunds Grant Management (GM); Stichting het Waardige Dier, Thomas van Villanova en Dioraphte.

Stichting Het Waardige Dier verleent steun aan instellingen en organisaties die tot doel hebben dieren in Nederland een dierwaardig bestaan te geven.

Thomas van Villanova verleent financiële steun aan initiatieven en activiteiten op het gebied van maatschappelijke opvang en kansarme jeugd.

Stichting het Waardige Dier en Thomas van Villanova werken momenteel met een ander projectadministratiesysteem van Ifunds dat niet in de cloud staat. Met de online applicatie Ifunds Grant Management verwachten beide organisaties de volledige projectadministratie optimaal te kunnen voeren.

Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi.

Met Dioraphte deden we eerst een vooronderzoek om te kijken hoe Grant Management het beste zou passen bij hun manier van werken. Samen met de directeur, twee medewerkers en een bestuurslid bespraken we de mogelijkheden. En dat pakte positief uit. Met een aantal aanpassingen die al op de  roadmap/wensenlijst van Ifunds stonden, kunnen we voor Dioraphte een passende administratie opzetten.

Over Grant management

Grant Management is dé oplossing voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Het is het centrale punt voor alle informatie en communicatie rondom een aanvraag. Met Grant Management worden de juiste stappen in de juiste volgorde doorlopen, de juiste mensen worden geconsulteerd en geïnformeerd.

Het systeem bestaat uit meerdere portalen voor verschillende gebruikersgroepen. Aanvragers kunnen via het portaal aanvragen en voortgangsrapportages indienen, vragen stellen én beantwoorden aan de backoffice. In het backoffice-portaal wordt de aanvraag beoordeeld met checklists en formulieren om de commissie te adviseren. En via het vergaderportaal kan de commissie de aanvragen inzien en opmerkingen noteren.

Lees meer over Grant Management >>

Terug naar overzicht

Geplaatst op 14 juni 2021