Nieuw initiatief: GRATIS webinars voor Fondsenwervers

Baukje Stam en Reinier Spruit lanceren in samenwerking met ifunds een uniek webinar programma voor fondsenwervers.

Baukje en Reinier maken zich, naar eigen zeggen, sterk om kennis – die volop aanwezig is in de sector, maar nog lang niet iedereen bereikt – gratis met anderen te delen. Ifunds heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met webinars en is bereid deze kennis belangeloos in te zetten om gezamenlijk een zo groot mogelijke groep fondsenwervers te bereiken. Immers: het laagdrempelig toegang hebben tot kennis en informatie is voor veel goede doelen van levensbelang. Deelname aan een webinar kan met een kleine inspanning een groot verschil maken.

“Voorlopig starten we maandelijks met een webinar van ongeveer een uur. Elke keer met interessante sprekers en onderwerpen. De verwachting is dat het aantal en de onderwerpen zich gestaag zullen uitbreiden”, aldus de initiatiefnemers. ‘We hebben bewust gekozen voor een tijdstip in de ochtend op werkdagen. Zo kun je ook besluiten samen met je collega’s te kijken. Achteraf kun je de opname van de webinars ook terugzien. Maar dan ontbreekt natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Het actuele programma staat op de website: www.fondsenwervingwebinars.nl. Bezoekers kunnen daar trouwens ook zelf onderwerpen aandragen. Wij gaan dan bij voldoende animo op zoek naar geschikte sprekers”.

In het eerste webinar op 28 januari behandelt Arjen van Ketel de kansen die een nalatenschappen programma biedt voor goede doelen. Andere onderwerpen zijn onder meer Klantgroepen, Geefmotieven, Donor journeys, Online fondsenwerven en Nieuwe verdienmodellen. Deelname is gratis dankzij de vrijwillige medewerking van alle betrokkenen en een aantal sponsors.

 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 7 januari 2016