Dé CRM-oplossing voor
vermogensfondsen

De CRM-oplossing voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers is Ifunds Engage Grant Management.

Ifunds Engage Grant Management

Ifunds Engage Grant Management is dé oplossing voor vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Het is het centrale punt voor alle informatie en communicatie rondom een aanvraag. Met Ifunds Engage Grant management worden de juiste stappen in de juiste volgorde doorlopen, de juiste mensen worden geconsulteerd en geïnformeerd.

Aanvraagportal
Het aanvraagportal is de schakel tussen u en de aanvragers. Alle communicatie met de aanvrager kan via het portal verlopen. Aanvragers kunnen er aanvragen indienen, voortgangsrapportages indienen, vragen stellen en vragen beantwoorden. Zo is alle informatie op één plek toegankelijk. Het aanvraagportal is toegankelijk via uw eigen website.

Onderzoek en besluitvorming
Zodra een aanvraag door de aanvrager is ingestuurd, start de behandeling van de aanvraag. Elk fonds verwerkt aanvragen op haar eigen manier en ook binnen een fonds worden vaak verschillende procedures gehanteerd voor verschillende soorten aanvragen. Om de noodzakelijke flexibiliteit mogelijk te maken, biedt Engage de mogelijkheid om ‘workflows’ te definiëren. Alle stappen in het aanvraagverwerkingsproces kunnen worden vastgelegd in een workflow. Engage weet dan precies wie welke taak op welk moment moet uitvoeren. De taken worden aan alle soorten gebruikers (fondsmedewerkers, aanvragers, externe adviseurs) aangeboden op een overzichtelijke takenlijst. Gebruikers die niet dagelijks met het systeem werken worden per e-mail op openstaande taken gewezen.

Financieel
Alle financiële componenten die nodig zijn binnen de aanvraagadministratie zijn aanwezig. Financiers, budgetten, toekenningen, betalingen en vrijval kunnen geregistreerd worden. Uit te voeren betalingen kunnen worden ingelezen in uw bankprogramma zodat betalingen niet opnieuw hoeven worden ingevoerd.

Het vergaderportal
Bij veel fondsen is een vergadering van het bestuur of een commissie onderdeel van het besluitvormingsproces. Binnen Engage kunnen vergaderingen gepland worden en kan aangeven worden welke aanvragen op de vergadering besproken moeten worden. Deelnemers aan de vergadering (bijvoorbeeld bestuursleden) kunnen zich in het vergaderportal voorbereiden op de vergadering. Zij zien hier precies welke aanvragen besproken zullen worden en kunnen de aanvraag in het portal verder onderzoeken. Er is de mogelijkheid om opmerkingen bij aanvragen te noteren. Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om de aanvragen die besproken moeten worden af te drukken en te versturen naar de deelnemers van de vergadering.

Communicatie
De communicatie rond aanvragen kan verlopen via e-mail, portalberichten en brieven. Uiteraard kunnen voor al deze communicatiekanalen sjablonen gemaakt worden.  

Documenten en digitalisering
Steeds meer organisaties digitaliseren het werkproces en de bijbehorende dossiers. Beter voor het milieu, maar ook belangrijk om op meerdere plaatsen te kunnen werken. In Ifunds Engage Grant Management heeft elke aanvraag een eigen digitaal dossier waarin alle relevante documenten zijn opgeslagen.

Uiteraard is ieder fonds anders. Daarom wordt ieder pakket op maat samengesteld. We praten graag samen met u over de mogelijkheden.

Welke oplossingen bieden wij jou?

Of je nu donateurs en vrijwilligers, leden of sympathisanten hebt… Of je subsidies verstrekt, fondsen werft of contributies int… Er is een Ifunds CRM-oplossing voor jou. Ook voor het goed monitoren van projecten en transparant communiceren met de achterban over waar de inkomsten aan worden besteed, kun je bij ons terecht. Ook helpen we je jouw campagnes te personaliseren en te verspreiden over al je online én offline kanalen door middel van marketing automation en campagne management oplossingen. Met welke slimme oplossing(en) ga jij aan de slag?